Verwerking persoonsgegevens

HomeVerwerking persoonsgegevens

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door [Naam webshop] (hierna “wij” of “ons”), gevestigd te [Adres], ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer [KvK-nummer]. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt bij het plaatsen van een bestelling of het aanmaken van een account op onze website. Dit kunnen onder meer de volgende gegevens zijn:

 • Naam en adresgegevens
 • E-mailadres en telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Betaalgegevens

Daarnaast kunnen wij automatisch bepaalde gegevens verzamelen, zoals het IP-adres van je apparaat, de browser die je gebruikt en de pagina’s die je bezoekt op onze website. Deze gegevens worden gebruikt om onze website te verbeteren en om fraude te voorkomen.

Doel en grondslag van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verwerken van bestellingen en betalingen
 • Het leveren van bestelde producten
 • Het versturen van nieuwsbrieven en aanbiedingen (indien je hiervoor toestemming hebt gegeven)
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • Toestemming van de betrokkene (voor het versturen van nieuwsbrieven en aanbiedingen)
 • Uitvoering van een overeenkomst (voor het verwerken van bestellingen en betalingen)
 • Wettelijke verplichting (bijvoorbeeld fiscale verplichtingen)

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening, bijvoorbeeld voor het leveren van producten. Wij maken gebruik van een derde partij voor de afhandeling van betalingen en voor de verzending van bestellingen.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden voor marketingdoeleinden.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld. De bewaartermijn kan per soort persoonsgegeven verschillen. Persoonsgegevens die worden verwerkt voor de uitvoering van een overeenkomst worden in ieder geval bewaard zolang als de overeenkomst van kracht is en daarna nog gedurende de wettelijke bewaartermijn.

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van

onrechtmatige verwerking. Hierbij houden wij rekening met de stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen.

Daarnaast hebben alleen geautoriseerde medewerkers toegang tot de persoonsgegevens die wij verwerken en hebben wij met deze medewerkers geheimhoudingsovereenkomsten gesloten.

Jouw rechten

Je hebt als betrokkene verschillende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij verwerken. Je hebt het recht op inzage, rectificatie en verwijdering van jouw persoonsgegevens. Ook heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en om jouw toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in te trekken.

Als je gebruik wilt maken van een of meerdere van deze rechten, dan kun je contact met ons opnemen via [contactgegevens]. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, reageren op jouw verzoek.

Klachten

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan kun je hierover contact met ons opnemen via [contactgegevens]. Ook kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. De meest recente versie van de privacyverklaring is te allen tijde op onze website te vinden.

Contactgegevens

[Naam webshop] [Adres] [Telefoonnummer] [E-mailadres]