Algemene voorwaarden

HomeAlgemene voorwaarden
 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die via onze webshop worden gesloten tussen de klant en de webwinkel.

 1. Bestellingen

2.1 De klant kan via onze webshop een bestelling plaatsen voor Italiaanse wijn. Na ontvangst van de bestelling zal de webwinkel deze zo spoedig mogelijk verwerken.

2.2 De webwinkel behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of aanvullende informatie te vragen indien nodig. De klant wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

2.3 De klant dient ervoor te zorgen dat alle gegevens die nodig zijn voor de bestelling correct en volledig zijn ingevuld. De webwinkel is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de gegevens die door de klant zijn verstrekt.

 1. Prijzen

3.1 Alle prijzen op onze website zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten.

3.2 De webwinkel behoudt zich het recht voor om prijzen op elk moment te wijzigen. De prijs die geldt op het moment van de bestelling is bindend.

 1. Betaling

4.1 Betaling kan worden gedaan via de betaalmethoden die beschikbaar zijn op onze webshop.

4.2 De betaling dient te worden voldaan voordat de bestelling wordt verwerkt en verzonden.

 1. Levering

5.1 De levering van de bestelling vindt plaats op het door de klant opgegeven adres.

5.2 De levertijd kan variëren afhankelijk van het land van bestemming en de beschikbaarheid van de producten.

5.3 De webwinkel is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen in de levering die buiten onze controle vallen, zoals vertragingen bij de post of bij de douane.

 1. Retourneren en ruilen

6.1 De klant heeft het recht om de bestelling binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren zonder opgaaf van reden.

6.2 De klant dient vooraf contact op te nemen met de webwinkel om het retourproces te starten.

6.3 De kosten voor het retourneren zijn voor rekening van de klant.

6.4 Indien de wijn beschadigd is bij ontvangst, zal de webwinkel de kosten voor retourzending en vervanging op zich nemen.

 1. Klachten

7.1 Klachten over de bestelling dienen zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de webwinkel.

7.2 De webwinkel zal zo snel mogelijk en in goed overleg met de klant een oplossing proberen te vinden.

 1. Aansprakelijkheid

8.1 De webwinkel is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit de bestelling of levering van de producten.

8.2 De webwinkel is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de gegevens die door de klant zijn verstrekt en die leiden tot vertragingen of fouten in de levering.

8.3 De webwinkel is niet aansprakelijk voor eventuele schade of verlies van de producten tijdens het transport.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten en de webshop berusten bij de webwinkel.

9.2 Het is niet toegestaan om de producten of de inhoud van de webshop te kopiëren, te reproduceren, te verspreiden of anderszins openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webwinkel.

 1. Privacy

10.1 De webwinkel respecteert de privacy van de klant en zal persoonlijke gegevens uitsluitend gebruiken voor het verwerken van de bestelling en het leveren van de producten.

10.2 Persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het verwerken van de bestelling of wanneer de webwinkel hiertoe wettelijk verplicht is.

 1. Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.